Laatste artikelen

 • (Fragment) Voor wat, hoort wat? (verschijnt binnenkort: het zal je kind maar wezen)

  We zitten gevangen in de wenselijkheid van onze omgeving. Bevrijding hieruit is zorgen dat die omgeving zijn waardering krijgt die het lief heeft.De veiligheid van zijn bestaan door jou omarmd wordt.Onvoorwaardelijk.

  Want is daar niet het innerlijke stemmetje dat stiekem wensen formuleert op grond van wederkerigheid?

 • Van Action tot Kringloop. (verschijnt binnenkort: Het zal je kind maar wezen)

  Helaas doet in mij huis ook de Action zijn vernietigende werk. Met een klein voordeel, het ruimtegebrek noodt mij om het veel te veel van niets naar de kringloop te brengen. 'Ga met de auto', hoor ik mijn partner zeggen. Maar dat gaat te ver al is het ver. Het fietsgebruik in deze, is een compensatie voor de opgedrongen verspilzucht door de Action. Dat onze impulsiviteit om goedkoop troep te kopen de grootste boosdoener is, ontken ik hartstochtelijk. Milieuonvriendelijk gedrag past niet in mijn hokje dus ontken ik bij deze dan ook enige schuld. ...

  Lees meer en reageer.

 • Hfdst. 4 Demonencratie Uit: 'Mag ik even tussendoor' deel 2

  De kabinetsformatie is het verkooppraatje van het compromis. De deelnemers spreken van het doorlopen van een democratisch proces. De volgende vraag van één van mijn kinderen heeft mij hierover aan het denken gezet.

  Mijn zoontje komt thuis en heeft net op school geleerd dat democratie de helft plus één is. Opgetogen vertelt hij mij de kennis die hij heeft opgedaan. Zoals een goede ouder betaamt, ben ik een en al luisterend oor voor zijn schoolprestaties. De meester heeft hem uitgelegd hoe onze democratie werkt. Maar mijn zoontje heeft toch nog een vraag. Waar de meester geen antwoord op wilde geven. Dan is de beste plaats om het antwoord te vinden uiteraard thuis...

  Lees meer en reageer.

 • de onwetende en de witte maagd. (uit 'Mag ik even tussendoor deel 2')

  De onwetenden en de maagd. De zachte witte ijskristallenworden als vlokkenmet de wind verjaagdom dan in vele tallendoor elkaar aangetrokkenop een rustige plaats neer te vallenlang onberoerd, die witte maagd. En dan zijn daar die eerste stappenals vlekken trekken zij een spoorgevolgd door de eerste kinderkretendie vrolijk onwetendde maagdelijkheid verder vertrappenal rennend gaan ze er vandoorwat hadden zij dan moeten wetendat wat maagd is, niets betekent? @3-e
 • Hoofdstuk 9. Eeuwige liefde (uit deel 2 Mag ik even tussendoor)

  Met smekende ogen kijkt hij naar en hoopt op haar glimlach die maar niet wil verschijnen. De oogopslag die hem zo verliefd had gemaakt toen hij haar voor het eerst zag, blijft een valse verwachting.Het leven heeft al lang van haar afscheid genomen. Zijn liefde kan het nog niet. Nu nog niet.Die liefde twijfelt, knaagt aan die twijfel. Echter die onbegrepen twijfel verscheurt alle verhoudingen om hem heen.Hoop is geworden tot wanhoop. Oordelen veroordelen.Hij pakt haar hand, zacht en warm nog. Zijn wang streelt de hand waarna hij deze slap op het ongekreukte strakke witte laken laat neerploffen. Tekenend voor zijn gemoedst...

  Lees meer en reageer.